Agent de Export

Cazurile în care este necesar agentul de export în China:

1. În cazul când clientul nu dorește ca în documente să fie indicat producătorul real.
2. Atunci când sunt mai mulți producători și este nevoie de a combina încărcătura, astfel, pentru a facilita fluxul de documente este mai convenabil de a avea un set de documente de la un singur exportator.
3. În cazul când fabrica nu are licență de export.
4. Atunci când prețurile în yuani sunt mai mici decât prețurile in dolari, este mai convenabil de a lucra prin intermediul exportatorului, chair plătind comisionul acestuia.
5. Atunci când clientul primește un credit în baza contractului cu un exportator chinez unic, cu volum mare de marfuri, dar nu având mai mulți furnizori cu cifre de afaceri mici.
6. Pentru ca exportatorul să încheie contracte interne cu furnizorii chinezi, pentru a obține posibilitați de influență (efectul de levier) asupra furnizorilor, în conformitate cu legislația Chinei.
7. În cazul unui accord adițional cu exportatorul și el creditează clientul.
8. Pentru a economisi bani la transferuri bancare către mai mulți furnizori, efectuând un transfer unic exportatorului.
9. În cazul unui accord aditional, clientul poate vinde marfa chineză clienților săi direct din China prin intermediul exportatorului, incluzând adaosul său comercial în prețul exportatorului.

Procesul de cumpărare din China prin intermediul agentului de export:

1. Clientul și agentul de export încheie un contract pentru furnizarea serviciilor de export din China, precum și un contract de vânzare-cumpărare.
2. Clientul găsește producătorii, singur discută cu ei prețul, calitatea și mostrele.
3. Clientul prezintă lista producătorilor, cerințele de calitate și condițiile de livrare.
4. Exportatorul încheie acorduri cu producatorii, incluzând toate cerințele clientului față de producători.
5. Controlul asupra respectării condiţiilor de livrare, controlul calităţii, încărcării şi livrării este organizat şi supravegheat de către client.
6. Exportatorul primeşte plata în avans de la client şi o transferă producătorilor.
7. Fabricile prezintă exportatorului documentele însoțitoare, achită transportul până în portul și achită taxele portuare.
8. Exportatorul efectuează exportul marfurilor și prezintă toate documentele necesare clientului.
9. Plata soldului pentru marfă către producători este efectuată de exportator după primirea fondurilor bănești de la client, conform acordurilor anterioare dintre client și producători.

Costul serviciilor de export:

Comisionul exportatorului este de 2% din suma comenzii și este inclus în prețul pentru marfă.
Diferenţele de curs valutar dolar / yuan se compensează de client suplimentar.